Geplaatst op

Audit

Wat is een keurmerk zonder controle? Het keurmerk van LSA en ASP is het hoogst haalbare keurmerk voor advocaten die letselschadezaken behandelen. Hierop wordt periodiek gecontroleerd. Ons kantoor is in mei weer onder het vergrootglas gelegd. Het rapport is binnen: Alles is weer akkoord bevonden! Wij blijven u graag van dienst!

Geplaatst op

Brandwondendag

Ook dit jaar zijn we weer aanwezig op de landelijke Brandwondendag in Doorn (14-9-2024). Hier ontmoeten mensen met brandwonden of NWDI en hun naasten elkaar. Zelfs zonder woorden begrijpen zij elkaar. Zo bijzonder! Behalve deze onderlinge ontmoetingen, zijn er allerlei informatieve lezingen en verbindende activiteiten. U vindt ons op de informatiemarkt. Zodra het precieze programma bekend is vindt u dit hier: https://mensenmetbrandwonden.nl/agenda/brandwondendag-3/

Geplaatst op

Versterking!

Wij zijn blij dat Sanne Halderman ons vanaf 2 april is komen versterken! Een jonge afgestudeerde jurist, die momenteel de laatste hand legt aan een extra studierichting. Haar functie is juridisch medewerker.
Zij stelt zich hier aan u voor. Wij heten Sanne hartelijk welkom en wensen haar heel veel werkplezier.

Geplaatst op

Studietoeslag voor studenten met medische beperking

Sommige studenten met een medische beperking kunnen door hun aandoening niet bijverdienen. De overheid heeft hiervoor een regeling gemaakt. Je moet aan vele eisen voldoen, maar als dat lukt is het mogelijk om een extra toeslag te ontvangen. Die wordt “studietoeslag” genoemd. Deze kun je aanvragen bij de gemeente.
Lees hier het voorlichtingsartikel van de rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/werken-met-arbeidsbeperking/vraag-en-antwoord/hoe-hoog-is-de-studietoeslag-voor-studenten-met-een-medische-beperking

Geplaatst op

Wijziging aanpak schade ondernemers

Onderlinge afspraken om ondernemers in eerste fase beter te helpen

Als ondernemers letselschade oplopen, heeft dat al snel gevolgen voor de inkomsten. Bij verzekeraars is er altijd tijd nodig om tot voldoende bevoorschotting op de schade over te gaan. Eerst moet onderzoek worden gedaan naar de aansprakelijkheid en naar de schade. Bedrijven kunnen dan al ernstige schade hebben opgelopen.

Om te vermijden dat de schade onnodig groot wordt door het onderzoek, zijn er nu werkafspraken gemaakt tussen een aantal verzekeraars en belangenbehartigers. Alle advocaten die zijn aangesloten bij ASP – zoals mr. Caroline Vermaase – kunnen hierop een beroep doen.

Praktisch gesproken betekent het voor de cliënt, kort samengevat:

  • dat hij snel alle financiële gegevens aanlevert over de voorliggende jaren en het lopende jaar en
  • dat hij meewerkt aan het verzamelen van de medische en financiële informatie.

Binnen 3 maanden moet er een beeld zijn van hoe de ondernemer en zijn onderneming er voor staan en welke stappen genomen kunnen worden om hen zo goed mogelijk te helpen.

De verzekeraar zal snel bevoorschotten in die eerste fase van 3 maanden, ook als nog niet alle gegevens beschikbaar zijn. Als iemand flink letsel heeft opgelopen, kan dit namelijk even tijd kosten. Dus wordt in eerste instantie bevoorschot op basis van de informatie van de ondernemer zelf.

Onderdeel van de afspraken is ook dat sneller een bedrijfskundige of arbeidsdeskundige wordt ingeschakeld. Vooral bij ingewikkelder bedrijfsconstructies is dat heel belangrijk.

Diverse slachtofferadvocaten reageren verheugd op de berichtgeving over deze stappen. Caroline Vermaase is ook zeer positief. “Dit is een prachtig initiatief, dat ervoor zal zorgen dat ondernemers met een goed bedrijf veel sneller en beter geholpen kunnen worden. Dat is goed voor hen en uiteindelijk ook voor de verzekeraars. Hoe mooi is het als je er met deze afspraken samen voor kunt zorgen dat een bedrijf een ernstige bedreiging overleeft. En wie weet komt de ondernemer er zelfs sterker uit dankzij de begeleiding van deskundigen.”

Geplaatst op

Officiële mededeling rechtsgebiedenregister

Officiële bekendmaking:

Mr. C.J. Vermaase heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:
– letselschaderecht

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdgebied.

Toelichting:
Dit kan bijv. letsel zijn door verkeersongevallen, bedrijfsongevallen, sportongevallen, medische fouten, misdrijven, ongelukken door dieren of gebrekkige producten.
Daarbij treedt zij alleen op voor slachtoffers met letselschade en niet voor (verzekeraars van) schadeveroorzakers.

Geplaatst op

Uitspraak CRvB over smartengeld en bijstand

Bedrag per verwacht levensjaar mede bepalend bij toetsing

Als smartengeld wordt betaald aan iemand die een bijstandsuitkering heeft, moet de gemeente toetsen welk bedrag als vermogen wordt meegeteld en welk bedrag als uitzondering wordt vrijgelaten. Als je teveel vermogen hebt, vervalt het recht op bijstand. Dit is dus voor de praktijk een belangrijk onderwerp.

De wetgever heeft wel expliciet gezegd dat niet al het smartengeld hoeft te worden meegeteld, anders zou een slachtoffer in het geheel niet gecompenseerd worden. De gemeente moet een kenbare individuele afweging maken van alle belangen, in het licht van alle feiten en omstandigheden. Daarbij moet de gemeente rekening houden met de hoogte en de aard van de ontvangen het smartengeld , de bijzondere bestemming ervan en de individuele situatie van het slachtoffer.

Bij letselschade kan een andere vrijstelling gelden dan bij bijv. aantasting in eer en goede naam of onterechte detentie.
Ook is van belang of de gederfde levensvreugde van blijvende aard is.
De leeftijd kan van belang zijn, omdat dit bepaalt hoe lang het slachtoffer met zijn smartengeld moet doen.

In deze uitspraak berekent de CRvB hoeveel smartengeld het slachtoffer per jaar (of beter: per maand) ontvangt, uitgaande van het statistisch te verwachten overlijdensjaar. Gekeken moet worden of het redelijk en verantwoord is om dit bedrag naast de bijstand te ontvangen of dat het gekort moet worden.

In de zaak die door de CRvB in hoger beroep werd beslist, kwam dit neer op€ 1.500 per jaar en € 125 per maand. De CRvB besliste hier zelf dat dit bedrag in deze zaak volledig moet worden vrijgelaten en dus niet meetelt als vermogen.

Geplaatst op

Datum Brandwondendag 2023

Dit jaar is de Brandwondendag op 16 september in Doorn

De datum voor de Brandwondendag 2023 is bekend: 16 september.
De locatie is Landgoed Zonheuvel in Doorn.

De dag wordt georganiseerd door Stichting Kind en Brandwond, Nederlandse Brandwondenstichting en Vereniging van Mensen met Brandwonden. Als je brandwonden(littekens) hebt, NWDI (NF) of andere ernstige huiddefecten, kunnen jij en je naaste familie je aanmelden. Toegang is gratis. Hier kun je lotgenoten ontmoeten die precies snappen wat je bedoelt. Dat begrip is een belangrijk element van deze dag. Er zijn ook allerlei workshops, lezingen, activiteiten (ook speciaal voor kinderen) en er is een informatiemarkt. Advocaat Caroline Vermaase is aanwezig om juridische vragen van bezoekers te beantwoorden.

Geplaatst op

Jubileum!

“Alweer 30 jaar geleden …

.. werd ik door de rechtbank Amsterdam beëdigd tot advocaat”. Ik kijk vol dankbaarheid terug op een mooie en leerzame periode, waarin ik van vele cliënten het vertrouwen kreeg. Dank daarvoor! Na een opleiding in de algemene praktijk heb ik mij gespecialiseerd in letselschadezaken. Echt voor en met mensen werken, mensen met totaal verschillende achtergronden. Ik kijk uit naar de volgende fase, waarin we het serviceniveau van dit moment handhaven en nieuwe relaties aangaan die het leven van slachtoffers kunnen helpen verbeteren. Op naar nieuwe avonturen!

Geplaatst op

Nieuwe huisstijl!

Trots op onze nieuwe “look”!

Vandaag introduceren wij onze nieuwe huisstijl! Wij zijn er blij mee. Frisse nieuwe kleuren en een professioneel ontworpen lijn, die vanaf nu in alle communicatievormen te zien is: website, e-mails, briefpapier, processtukken en alle andere stukken. Het logo is ontworpen met een knipoog naar het oude.

Niet alleen het uiterlijk is vernieuwd

Inhoudelijk vindt u allerlei informatie, om u inzicht te geven in wat wij doen. Maar het recht is ingewikkeld. We kunnen niet volledig zijn en volstaan hier met enkele handvatten en hoofdlijnen. Hebt u zo’n situatie aan de hand? Bel gerust als u meer wilt weten. We helpen u graag op weg.

Wat betekent dit voor u als cliënt?

Als u al cliënt bent, zult u even moeten wennen aan de nieuwe presentatie. Verder verandert er voor u niets. Het cliëntenportaal blijft gewoon via deze website te bereiken.