Advocatenkosten

Wanneer krijgt u deze vergoed?

U loopt letsel op en neemt een advocaat in de arm om de schade te verhalen. Maar de advocaat werkt niet gratis! Heeft het dan wel zin? Ja zeker!

Wettelijk kader

De wet bepaalt dat de aansprakelijke partij ook de redelijke advocatenkosten moet vergoeden. Hiervoor is dus wel eerst vereist dat er iemand aansprakelijk is. Het behoort tot het specialisme van de letselschadeadvocaat om te onderzoeken wie aansprakelijk is en om aansprakelijkheid te vestigen. Al bij de start van de zaak zal dit uitgebreid worden besproken.

Soms is direct duidelijk hoe de feiten liggen en wie aansprakelijk is. Bijvoorbeeld als het slachtoffer extra beschermd wordt in de wet, zoals een voetganger, fietser, inzittende/opzittende, kind of werknemer. Als dat niet direct duidelijk is, zullen bij het intakegesprek de stappen naar die duidelijkheid besproken worden en de kosten die daar bij horen. Zo’n traject kan stap voor stap worden gevolgd, u hoeft niet direct voor het totale pakket te gaan.

Wat betekent dat voor u?

Vaak kunnen we al in het eerste (telefoon)gesprek aangeven wat de kansen en de risico’s zijn. Toch moet vaak wel enig onderzoek worden verricht. Voordat u een opdracht geeft, hoort u van de advocaat op welke kosten u moet rekenen en of deze kosten verhaalbaar zijn.

Hoe uw situatie ook is, wij maken duidelijke afspraken met u over de financiële kant. U zult niet achteraf met een nota geconfronteerd worden waarop we u niet hebben voorbereid.

Eigen schuld

Soms ontstaat een ongeluk door een combinatie van factoren en hebt u zelf ook een bijdrage geleverd. Laat dit u niet weerhouden om advies in te winnen. Het hangt erg af van alle omstandigheden of eigen schuld meebrengt dat u (een deel van) de schade zelf moet dragen. Bent u als fietser of voetganger bijvoorbeeld gebotst met een motorvoertuig? Dan zal de eigen schuld maximaal 50% bedragen, áls deze al wordt berekend.
Er zijn meer situaties waarin eigen schuld niet (volledig) wordt toegepast. Het is dus zinvol om vrijblijvend te informeren!

“Toevoeging” of sociale rechtshulp

Ons kantoor werkt zo nodig ook op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand. Als u en uw partner samen minder verdienen dan een bepaalde grens, en niet teveel vermogen hebben, kan de overheid aan het kantoor een toevoeging afgeven. Check hier https://www.rechtsbijstand.nl/mediation-rechtsbijstand/hoeveel-betalen/eigen-bijdrage/#h44373e78-d1e1-47dd-82c6-2ee4f47d474a (bovenste tabel) of u in aanmerking komt en hoeveel eigen bijdrage u moet betalen.

Rechtsbijstandverzekering

Als u een rechtsbijstandverzekering hebt afgesloten, raden wij aan om die van uw schade op de hoogte te stellen. De verzekeraar wil de hulp liefst zelf verlenen. Als een extern advocaat wordt ingeschakeld, mag u altijd zelf kiezen wie dat is (ook al wordt anders beweerd).