Zaak met gebrek

Gebrekkige zaak of product

Schade door gebrekkige zaken of producten komen regelmatig voor, in verschillende vormen. In de wet zijn verschillende regelingen opgenomen waarin de garantie op producten en aansprakelijkheden zijn geregeld. Vaak is ook de verdeling van de bewijslast geregeld.

Zo is voor de de consument-koper een aparte afdeling in het burgerlijk wetboek opgenomen, met een aantal beschermende bepalingen. De verkoper moet een goed en veilig product leveren.

Volgens de regels voor productenaansprakelijkheid – in een eigen afdeling – is een producent aansprakelijk als hij een gebrekkig product in het (handels)verkeer brengt. Een product is “gebrekkig” indien het niet de veiligheid biedt die men ervan mag verwachten. Factoren die gewogen worden zijn onder meer de presentatie van het product en het redelijkerwijs te verwachten gebruik van het product. Het gebrek kan liggen in het product zelf, bijv. omdat er steekvlammen kunnen ontstaan, maar het kan ook in de gebruiksaanwijzing zitten, of juist in het ontbreken van de gebruiksaanwijzing.

Het is belangrijk om het gebrekkige product te bewaren en liefst ook andere bewijsstukken, zoals de aankoopnota en de verpakking.

Voor gevaarlijke stoffen zoals olie en gas, kent de wet een speciale regeling, gebaseerd op risico aansprakelijkheid.

Andere regels gelden als het gebrekkige artikel ter beschikking is gesteld door de werkgever om je werk mee te doen. Veroorzaakt een aannemer, die bij u thuis aan het werk is, letselschade met een gebrekkig apparaat, moet u een andere weg volgen. Het is dus erg belangrijk om de diverse soorten aansprakelijkheid te onderscheiden.

Andere regels hebben betrekking op schade door gebrekkige wegen en andere opstallen. Een juridisch interessant onderwerp. De wegbeheerder is risicoaansprakelijk voor gebreken aan de weg. Hetzelfde geldt voor huiseigenaren (denk aan afwaaiende dakpannen) of eigenaren van andere gebouwen. Die kunnen bijvoorbeeld aansprakelijk zijn als een hek niet voldoende veiligheid biedt tegen vallen of als een trap onveilig is, bijvoorbeeld door kapotte verlichting.

Samengevat zijn er veel verschillende vormen van aansprakelijkheid. Wij helpen u graag de juiste route te bepalen.