Verkeersongeval

Door welke oorzaak ook

In het verkeer kan van alles gebeuren: voorrangsfouten, situatie verkeerd inschatten, kop-staartbotsingen door te laat reageren, een plotseling openslaand portier, verblind door de zon, echt “hufterig” verkeersgedrag, een overstekend dier of gewoon even niet opletten … helaas zijn er veel mogelijk oorzaken van een verkeersongeval met letsel.

Het herstellen van (zwaar) letsel kan een langdurig proces zijn. Vaak heeft het veel impact op uw dagelijks leven en ook op dat van uw naasten. Er kunnen ook al snel grote financiƫle gevolgen optreden, zeker als u als zelfstandige werkt. Als wij u vroeg in dit proces kunnen bijstaan, kunnen we de randvoorwaarden creƫren voor een goed herstelproces.

Artikel 185 van de Wegenverkeerswet (WVW) regelt de aansprakelijkheid bij aanrijdingen tussen motorrijtuigen en niet-gemotoriseerde verkeersdeelnemers, zoals voetgangers en fietsers. Dit artikel bepaalt dat de bestuurder van een motorrijtuig aansprakelijk is voor de schade die is veroorzaakt bij een aanrijding met een fietser of voetganger. Alleen als sprake is van overmacht of van opzet of grove schuld van het slachtoffer zelf, kan dat anders zijn. Omdat dit niet snel wordt aangenomen, is de bestuurder van het motorvoertuig in de meeste situaties aansprakelijk voor de schade van het slachtoffer.

Fietsers, voetgangers, maar ook andere “zwakke” verkeersdeelnemers en passagiers worden dus beschermd door de wet. De achterliggende gedachte is dat je vaak veel zwaarder wordt getroffen door een auto dan door een fiets.
Het risico kleeft aan het motorvoertuig door de grootte, het materiaal, de snelheid en het gewicht.
De wet bepaalt dus niet wie schuldig is, maar wie de schade moet dragen.