Shockschade

Shockschade: vreemde eend

Shockschade is schade die iemand oploopt door de schokkende confrontatie met de gevolgen van een ongeval (of misdrijf) van een naaste. De confrontatie kan zo heftig zijn dat er psychisch letsel door ontstaat, bijvoorbeeld een posttraumatisch stress syndroom (PTSS). Dit psychisch letsel en de gevolgschade kunnen voor vergoeding in aanmerking komen.

Deze regel is een vreemde eend omdat niet het slachtoffer zelf, maar iemand in diens omgeving schadevergoeding krijgt.

Strenge vereisten

In de rechtspraak zijn wel strenge criteria ontwikkeld waaraan u moet voldoen om shockschade te kunnen vorderen.

  • Het handelen van de dader moet ook jegens u onrechtmatig zijn.
  • Er moet sprake zijn van een “directe confrontatie” met de zeer ernstige gevolgen.
  • Er is als gevolg van de confrontatie psychisch letsel ontstaan, dat medisch objectief kan worden vastgesteld.
  • U hebt een nauwe affectieve band met het primaire slachtoffer.

De belangwekkende uitspraak uit 2022 over dit onderwerp kunt u via deze link vinden op rechtspraak.nl.

Omvang schadevergoeding

Als u recht hebt op vergoeding wegens shockschade, valt daaronder bijvoorbeeld uw inkomensschade, uw onkosten en smartengeld. Dit stelsel is hetzelfde als voor een primair slachtoffer. We hebben dit hier uitgelegd.