Medische fout

Letselschade door een medische fout

Wij krijgen veel vragen over medische fouten. Dit kan bijvoorbeeld gaan om het niet tijdig doorverwijzing naar een (andere) specialist, het niet voorschrijven van (de juiste) medicijnen, het missen van een diagnose of een fout bij een operatie.

Van een medische fout is sprake als een medisch behandelaar, vaak een arts, niet heeft gedaan wat een “redelijk handelend en redelijk bekwaam” arts had moeten doen. De gemiddelde arts is de maatstaf. Dus het enkele feit dat het beter had gekund, is geen reden om schadevergoeding te krijgen.

Bewijs

De bewijslast van een medische fout is relatief zwaar. Het slachtoffer moet gedetailleerd aantonen wat de arts verkeerd heeft gedaan en wat hij wel had moeten doen. Om schadevergoeding te krijgen moet u ook aannemelijk maken hoe het met u zou zijn gegaan als de fout niet was gemaakt. Omdat u al iets mankeerde – daarom werd u immers behandeld – is dat niet altijd makkelijk.

Kosten

Genoeg zaken zijn de moeite waard om te onderzoeken. Houd er rekening mee dat dit onderzoek niet kosteloos kan, zelfs niet met een toevoeging. Wij vertellen u graag wat u in uw specifieke situatie kunt verwachten, zodat u een weloverwogen keuze kunt maken als u aan de zaak begint. Het onderzoek kan wel in stappen worden verdeeld om zo de kosten te beheersen. Het is echter wel belangrijk om te weten dat vaak meerdere stappen nodig zijn. Wij spreken dit uiteraard goed met u door.

Tuchtrecht

Over een fout van een arts kan ook geklaagd worden bij het Medisch Tuchtcollege. Een tuchtklacht kan leiden tot een waarschuwing of berisping, maar niet tot schadevergoeding. Maar de ervaring leert dat het lang niet iedereen om schadevergoeding te doen is. Ook het tuchtcollege verlangt gedegen bewijs. Afhankelijk van uw dossier kunnen we meedenken of een klacht in uw situatie een goede stap is.

Klachtenregeling zorgverlener

Elk ziekenhuis of zorgpraktijk heeft een klachtenfunctionaris. Ook die kan worden ingeschakeld. Als de klacht niet naar tevredenheid wordt afgehandeld, kan deze worden voorgelegd aan de Geschillencommissie. Deze commissie kan een schadevergoeding toewijzen tot een bedrag van € 25.000,-.