Gevaarzetting

– Gevaarlijke situatie creĆ«ren

Dit is een zeer breed toepasbaar beginsel. Het klassieke voorbeeld: een luik in de vloer staat open zonder dat hiervoor wordt gewaarschuwd. Dit principe kan zich voordoen op het werk, door een kast of la open te laten staan waar een collega het hoofd aan stoot. Of je tapijt op de trap is los en iemand glijdt hierdoor uit. Denk ook aan het organiseren van een (personeels)feest waar je mensen gevaarlijke dingen laat doen zonder voldoende bescherming te regelen. Tijdens een gymles op school moeilijke oefeningen laten uitvoeren zonder voldoende valbescherming en toezicht. De voorbeelden zijn legio, ook in het verkeer.

– Onvoldoende voorzorgsmaatregelen

Gevaarlijke situaties zijn niet te vermijden. Een vloer in de supermarkt of ziekenhuis moet regelmatig gedweild worden en kan dan glad worden. Door voldoende te waarschuwen of de boel even af te zetten zorg je er op simpele wijze voor dat bezoekers geen letsel oplopen. Als in een stoep op de openbare weg moet worden gegraven levert dat een gevaarlijke situatie op. Met hekjes en waarschuwingen moet je de passanten beschermen. Bescherm je ze niet, dan kun je aansprakelijk zijn, ook al is het werk op zichzelf legitiem. De voorzorgsmaatregelen zijn relatief simpel en goedkoop. Als de voorzorgsmaatregelen heel bewerkelijk en/of duur zijn kan het anders liggen.