Arbeidsongeval

Letsel opgelopen tijdens werk?

Een arbeidsongeval, ook wel bedrijfsongeval genoemd, wordt in de wet omschreven als het oplopen van schade in de uitoefening van de werkzaamheden. Dit moet worden gelezen in samenhang met de eerdere bepaling dat de werkgever moet zorgdragen voor veilige werkomstandigheden en goede werkinstructies moet geven. In de praktijk betekent dit dat als u letselschade oploopt, de werkgever die meestal moet vergoeden.

Er gelden afwijkende bewijsregels. Laat u zich altijd goed voorlichten.

En als u zelfstandige bent?

Ook als u niet in loondienst werkt, kunnen er verhaalsmogelijkheden zijn. Zowel in de wet als in de rechtspraak zijn hiervoor regels gegeven. De interpretatie van de regels luistert nauw en alle details van het ongeluk zijn van groot belang.

Onze letselschadeadvocaat, Caroline Vermaase, heeft ruime ervaring in het behandelen van bedrijfsongevallen en staat u graag bij bij het onderzoek naar de aansprakelijkheid en het verkrijgen van de juiste schadevergoeding.

Arbeidsinspectie

Zoals gezegd zijn details doorslaggevend. Het is belangrijk dat de Nederlandse Arbeidsinspectie onderzoek instelt als er letselschade is ontstaan. Lees https://www.nlarbeidsinspectie.nl/onderwerpen/arbeidsongevallen meer over wanneer een bedrijf een melding moet maken. In elk geval is dat bij ziekenhuisopname, blijvend letsel of overlijden.
Hou er rekening mee dat het geruime tijd kan duren voordat het onderzoek wordt afgerond en het complete onderzoekrapport beschikbaar is. Gelukkig hebben we als advocaten wel mogelijkheden om vóór dit moment al de nodige informatie te verkrijgen.

Beroepsziekte

Beroepsziekten zijn een bijzondere categorie van de schade op het werk. Vaak is de bewijslast een stuk gecompliceerder. Er gelden voor sommige ziekten bijzondere (bewijs)regels en er is een aantal fondsen opgericht om schade aan slachtoffers te betalen.